ชมรมเด็กรักษ์ทุ่ง คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม พระสงฆ์ และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดวนอุทยานปราณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560