บึงบัวรัน2

ติดต่อสอบถาม

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

วันที่บริจาค ชื่อ-สกุล จำนวนเงินบริจาค สถานะ
2021-01-12สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด -7950ผ่านการตรวจสอบ
2021-01-29บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)5000ผ่านการตรวจสอบ
2021-02-05 รอตรวจสอบ
2021-02-06 รอตรวจสอบ
2021-05-13 รอตรวจสอบ
2021-05-29 รอตรวจสอบ
2021-06-01 รอตรวจสอบ