Samroiyod Run
บึงบัวรัน2

ติดต่อสอบถาม

RUN FOR YOU


..

 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างอาคารไต โรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอด และสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
 • สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 ช่องทาง
  • สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)
   ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
  • สมัครด้วยตนเอง (เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป)
   ณ โรงพยาบาลสามร้อยยอด (ติดต่อ ห้องบัตร) ,โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ,สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด ตั้งแต่เวลา
   09:00 น. - 15:00 น.
  • ปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2565 สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถมารับเสื้อได้ด้วยตนเอง (เนื่องจากทีมงานต้องดำเนินการส่งเสื้อให้ทันก่อนวันจัดกิจกรรม)
  • พิเศษ ผู้สมัครที่สามารถมารับเสื้อได้ด้วยตนเอง #ขยายเวลารับสมัครไปถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครจะเต็ม‼️‼️

 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเสื้อด้วยตัวเอง
  • วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:00 - 16:00 น. รับที่โรงเรียนสามร้อยวิทยาคม
  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. รับได้ที่โรงเจลุ่ยอิมยี่(โรงเจเขาสามร้อยยอด)

ระยะวิ่ง 3.5 กิโลเมตร

ระยะวิ่ง 5.5 กิโลเมตร

ระยะวิ่ง 10.6 กิโลเมตร

VIP

cardimg
cardimg
cardimg
cardimg

cardimg
cardimg
cardimg
cardimg

Responsive image

ประเภทกลุ่มอายุการแข่งขัน

ประเภทของการแข่งขันมีทั้งหมด 7 ประเภท

 • 1.มินิมาราธอน ระยะทาง 10.6 กม
  • ค่าสมัคร 500 บาท / คน
  • นักเรียน/นักศึกษา รับส่วนลดค่าสมัคร 100 บาท ค่าสมัครเพียง 400 บาท / คน
  • ชาย หญิง
   ต่ำกว่า 18 ปี ต่ำกว่า 18 ปี
   18-29 ปี 18-29 ปี
   30-39 ปี 30-39 ปี
   40-49 ปี 40-49 ปี
   50-59 ปี 50-59 ปี
   60 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป
   OVERALL OVERALL
  • ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ถึง 7 ในระยะ 10.6 กม. รับถ้วยรางวัล ทุกช่วงอายุ แยกประเภทชายและหญิง
  • พิเศษผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดอันดับ 1 ในระยะ 10.6 กม. แยกประเภทชายและหญิง ทุกช่วงอายุ รับเสื้อ The Winner
  • ผู้เข้าเส้นชัย ทุกท่าน รับเหรียญรางวัล
  • รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ( OVERALL )ในระยะทาง 10.6 กม. รวมทุกช่วงอายุ แยกประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัล
 • 2. Fun Run ( ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ) ระยะทาง 5.5 กม.
  • ค่าสมัคร 500 บาท / คน
  • นักเรียน/นักศึกษา รับส่วนลดค่าสมัคร 100 บาท ค่าสมัครเพียง 400 บาท / คน
  • รางวัลผู้เข้าเส้นชัย รับเหรียญรางวัล
 • 3. Fun Run เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ( ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ) ระยะทาง 3.5 กม.
  • ค่าสมัคร 500 บาท / คน
  • นักเรียน/นักศึกษา รับส่วนลดค่าสมัคร 100 บาท ค่าสมัครเพียง 400 บาท / คน
  • รางวัลผู้เข้าเส้นชัย รับเหรียญรางวัล
 • 4. VIP ( ไม่แบ่งกลุ่มอายุ และไม่กำหนดระยะทาง)
  • ค่าสมัคร 1,500 บาท / คน
  • รางวัลผู้เข้าเส้นชัย รับเหรียญรางวัล และโล่ห์
 • 5.แฟนซี สายขำ - สายฮา ( ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ) ระยะทาง 3.5 กม. 5.5 กม. และ 10.6 กม.
  • รางวัลผู้เข้าเส้นชัย รับเหรียญรางวัลและ Gift Set (ทุกท่าน)

เส้นทางวิ่ง

 • กำหนดการ
 • การดำเนินโครงการวิ่ง บึงบัวสามร้อยยอดรัน Season 2
 • วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • **************************
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 • คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
  • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบตามเกณฑ์
  • ผลตรวจ ATK ใน 72 ชั่วโมง มีผลเป็นลบ
  • ต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร การนับอายุปี พ.ศ. 2563 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด
  • ผู้ชนะรายงานตัวหลังเข้าเส้นชัย พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้
  • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อ / Bib /และเหรียญ เมื่อเข้าเส้นชัย