บทเรียนสมาร์ทโฟน CAI. E-LEARNING. WEB APP.
ครูผู้สอนคัดลอกลิงค์หัวข้อต่างๆส่งให้ผู้เรียน

ในกลุ่มเครือข่ายสังคม ไลน์ หรือ เฟส

ผู้เรียนแคปผลการเรียนส่ง

            

 

 

 ฝึกอ่านโน้ตกับเครื่องดนตรีจำลอง
เปียโน

1. เปียโนจำลองชุดที่ 1

2. Hot cross buns piano

3. หนูมาลี

4. jingle bell

5. เปียโนจำลองชุด 2

 

ฝึกอ่านโน้ตกับเครื่องดนตรีจำลอง
กีตาร์

1.กีตาร์ชุดที่ 1

2. กีตาร์ชุดที่ 2

ฝึกอ่านโน้ตกับเครื่องดนตรีจำลอง
อูคูเลเล่

1.ฝึกอ่านโน้ตอูคูเลเล่

2.jingle bell

3.twinkle

4.hot cross buns

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรี

โหลดใบงานดนตรี ม.1-ม.6

montri YASOTHORN SW


 

แบ่งปั่นทำให้โลกน่าอยู่