โทรศัพท์

032688488

อีเมล์

samroiwit@yahoo.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 6:00 - 17:00

กำลังแสดง: 41 - 41 of 41 ผลลัพธ์
ข่าวสาร

ประวัติโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2518 เป็นปีแรกที่ทำการสอน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-มศ.3) แบบสหศึกษา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.บุญชวน ยี่สาร