โทรศัพท์

032688488

อีเมล์

samroiwit@yahoo.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 6:00 - 17:00

นามโรงเรียน :

 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 นามย่อ :

ส.ว.

 ตราประจำโรงเรียน

 รูปพระที่นั่ง :

 คือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นรูปพระที่นั่งในถ้ำพระยานคร อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

 ทิวเขาสามร้อยยอด :

 เป็นทิวเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและเป็นทิวเขาที่สำคัญของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๒๕๑๘ :

 หมายถึงปีที่ก่อตั้งโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 สีประจำโรงเรียน :

 น้ำเงิน – เหลือง น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความเข้มแข็ง เหลือง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์

 วิสัยทัศน์ :

 ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน สืบสานงานชุมชนสัมพันธ์

 คติพจน์ :

 “ วิริเยน สิกขา ปัญญา สุขาวหา ” การศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเพียร นำปัญญาและความสุขมาให้

 คำขวัญ :

 วิชาการ งานพัฒนา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน :

 ต้นราชพฤกษ์  (คูน) หมายถึง ความสดใส

บทความแนะนำ