Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

 


โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ
1. นายอดิชาติ สร้อยทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล Youth of the future Thailand 2019
2. นางสาวจิราพัชร หนองมีทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล Young women best talent.
3. นางสาวสุภาวดี ไทยอุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัล Young women friend ship
4. นายศุภกร เนตรสว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลYoung man Photogenic
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบของจัวหวัดประจวบคีรีขันธ์ Youth of the future Thailand 2019 รอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับการประเมินรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 จากคณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวัน Halloween ในกิจกรรมมีขบวนพาเหรดและการเต้นประกอบดนตรี ของนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ณ สนามกีฬาโรงเรียน วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยาน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที โดย นางจารุวรรณ มังคสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารสันติภาพ 2562 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อเป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายอาชาวิน บุญเกิด ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา
2.นายฐิตตะวัน ปรีดิ์เปรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ English Program

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม (จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.