Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” Samroiyodwittayakhom Open House ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ชมรมผู้บริหารและครูอำเภอสามร้อยยอด จัดงานวันครู ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ตัวแทนผู้ปกครองครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดพิธีต้อนรับ นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดและศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 (Zonta Club of Bangkok 8) ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Healh Foundation) จัดอบรมให้ความรู้ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้อง ไม่แต่ง ไม่รุนแรง มุ่งแต่เรียน ยุค 4.0 “วัยรุ่นยุคใหม่ 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อราษฎรทั้งแผ่นดิน โดยมี นางบังอร ชิตวิลัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.