Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ นายเธียรชัย แสงชาตรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายศุภโชค โตทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. นายอนันต์ ชูช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นายปณิธิ คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย
4. นางสาวสุภาพร ภิษัชพิทยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิชาเอกดนตรีไทย

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย คุณกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.