Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กำหนดจัดการเลือกตั้งประธานสมาชิกสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยในภาคเช้ามีการแจกของขวัญให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบรางวัลผลการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ.2560 แก่ นายวิพุธ เต็งประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบทุนการศึกษา 500 บาท

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560

เนื่องด้วย วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.