Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560

เนื่องด้วย วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด จากคณะกรรมการผู้ประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมอำลาแด่ คุณครูสุภัชชา สว่างแสง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ รวมอายุราชการ 36 ปี ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.