Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

ประกาศผลสอบคัดสรรนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศผลสอบคัดสรรนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย คุณกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดเรือน เยือน ส.ว.” Open House 2018 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.