Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดและศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 (Zonta Club of Bangkok 8) ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Healh Foundation) จัดอบรมให้ความรู้ โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไม่ท้อง ไม่แต่ง ไม่รุนแรง มุ่งแต่เรียน ยุค 4.0 “วัยรุ่นยุคใหม่ 4.0” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อราษฎรทั้งแผ่นดิน โดยมี นางบังอร ชิตวิลัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนางบังอร ชิตวิลัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้นำกระทงที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นและนำถวายวัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตอง กีฬาทางน้ำและแสดงบนเวทีกลาง ณ วัดศาลาลัย เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr. Jody Hamilton Misher สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.