Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

ด้วยองค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายเมธี นิลคล้ำ วิชาเอกสังคมศึกษา
2. นางสาวภัทรสุดา เจริญสุข วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นางสาวรัตน์ติกาล หูทิพย์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
1. นางราตรี อรชร ตำแหน่งครู วิชาเอกเกษตรกรรม
2. นางสาวปณิชา น้ำแก้ว ตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. นางสาวนฤมล มณีแดง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.