Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลสอบคัดสรรนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

ประกาศผลสอบคัดสรรนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย คุณกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.