Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ คุณครูจรอ โมกข์บุรุษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูประจวบ สุวรรณนัง ตำแหน่ง ครู คุณครูบุญสม หุ่นเก่า ตำแหน่ง ครู เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีเปิดอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” บริจาคโดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นตัวแทนรับมอบอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ เป็นประธาน และนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาแด่วัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ประชาชน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีทบทวนสวนสนามของ กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านศาลาลัย และกองลูกเสือโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการมีภาษาประจำชาติและธำรงรักษาภาษาไทยไว้คู่กับเอกราชของชาติไทย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสานภาษา ย้อนเวลาสู่วิถีไทย” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธาน

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.