Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย คุณกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561

 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยาน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที โดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารสันติภาพ 2561 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อเป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA จากโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สพม.32 จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ คุณครูจรอ โมกข์บุรุษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูประจวบ สุวรรณนัง ตำแหน่ง ครู คุณครูบุญสม หุ่นเก่า ตำแหน่ง ครู เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีเปิดอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” บริจาคโดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นตัวแทนรับมอบอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.