Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีแก่ ครูวานีตา อูมา ตำแหน่ง ครู คศ.1 ย้ายปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านกือยา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายภาณุพงศ์ ฉลองขวัญ นักเรียนชั้น ม.4/1 เป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AFS ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ซึ่งในงานได้มีพิธีถวายพานพุ่ม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
  • ภาคค่ำได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งนำนักเรียนรำถวายพระพร และส่งวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมบรรเลงเพลงในพิธี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยมี นางกัญญา วัฒนถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.1 เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมรับการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนธรรมจารีสู่อาเซียนจากคณะกรรมการโครงการฯ สพม.10 โดยมีสภาธรรมทูตคุณธรรมและครูที่ปรึกษาโรงเรียน สามร้อยยอดวิทยาคม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ารับการประเมิน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.