Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ดอกคูนเกมส์ 2562" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

คณะครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในภาคเช้า และในภาคค่ำร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 125 ทุน โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม เป็นประธาน เมื่อววันที่ 2 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.