Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

Link สพม.10

 

 


 

เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนางบังอร ชิตวิลัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้นำกระทงที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นและนำถวายวัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตอง กีฬาทางน้ำและแสดงบนเวทีกลาง ณ วัดศาลาลัย เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr. Jody Hamilton Misher สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ นายเธียรชัย แสงชาตรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายศุภโชค โตทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. นายอนันต์ ชูช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นายปณิธิ คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย
4. นางสาวสุภาพร ภิษัชพิทยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิชาเอกดนตรีไทย

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.