กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีกองลูกเสือสามัญและผู้กำกับฯ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ และโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด  ร่วมพิธี