โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมขอต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

1.นางสาวพรรณทิมา พันธุ์ทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์

2.นายธีรวัฒน์ สุดมณี ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์

3.นายอนุสรณ์ ดรปัญญา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์