คณะครู บุคลากรและนักเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวัน Halloween ในกิจกรรมมีขบวนพาเหรดและการเต้นประกอบดนตรี ของนักเรียนโครงการ English Program ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ณ สนามกีฬาโรงเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2558