คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นางธารทิพย์ เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558