โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดย คุณขวัญชัย วัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน และนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวอำลาผู้ปกครองเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ จากนั้นผู้ปกครองแยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558