โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตของคณะครูและบุคลากร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ ผู้อำนวยการกำจร ป้านทอง คุณครูยุพา ชื่นจิต คุณครูพัชรินทร์ ประสิทธิ์สมบัติ คุณครูวันเพ็ญ แก้วสุกแท้ คุณประสม คำพวง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม