วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับอำเภอสามร้อยยอด จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีคณะครู นักเรียน ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม