คุณครูภูวไนย รักจำรูญ ตำแหน่งครู ค.ศ. 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนกุฎ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง กล่าวอำลานักเรียนและเดินทางไปรับตำแหน่ง โดยมี นางธารทิพย์ เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและเพื่อนครูร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง วันที่ 7 กันยายน 2558