โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีแก่ ครูวานีตา อูมา ตำแหน่ง ครู คศ.1 ย้ายปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านกือยา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี