เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน เพื่อแสดงความจงรักภักดี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเมื่อวันที่ 31 พฤาภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธิ ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 3 มิถุนายน