สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน พร้อมให้การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม