Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน พร้อมให้การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.