Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายศุภโชค โตทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. นายอนันต์ ชูช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นายปณิธิ คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย
4. นางสาวสุภาพร ภิษัชพิทยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิชาเอกดนตรีไทย

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.