เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาแด่วัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน