Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยมี นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.