หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ประชาชน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีทบทวนสวนสนามของ กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองขาม กองลูกเสือโรงเรียนบ้านศาลาลัย และกองลูกเสือโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม