กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีกองลูกเสือสามัญและผู้กำกับฯ จากโรงเรียนบ้านศาลาลัย ร่วมพิธี