Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ PLC” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.