Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.