โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์