เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้ส่งคณะครูเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งพายเรือและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประดิษฐ์กระทง แข่งพายเรือ ในประเพณีลอยกระทง ณ วัดศาลาลัย และนักเรียนร่วมผลิตกระทงเพื่อนำถวายวัดศาลาลัย วัดสามร้อยยอด และ วัดนาวัลเปรียง