โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุด “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ” โดยมี คุณอิม สุกิจปาณีนิจ และ คุณสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560