โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตของนักเรียน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ คุณครูสมศักดิ์ คล้ายแก้ว และ คุณครูตุลา ราชานาค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม