โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Ms.Guo Yaxin ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความยินดียิ่ง