ด้วยองค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และรัฐบาลถือเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ตามมาตรการรณรงค์และหยุดยั้งการขยายตัวให้หมดสิ้น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม