บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท 20 ทุน ทุนละ 1000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560