นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม