นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรนักเรียนยอดนักอ่าน และ นักเรียนแกนนำเครือข่ายพี่สอนน้องรักการอ่านดีเด่น ในโครงการรักการอ่าน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560