โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวสุภาพ พวงเพชร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ ด้วยความยินดียิ่ง