โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาวอชิรยา งดงาม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง