โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Ms.Pearl Joan C.Gabriel และ Ms.Dorine Dayonนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยบูลาคาน (Bulacan State University) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู ที่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559