คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นางสาววริศรา ศรีเพชร นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ตำแหน่ง มีสทีน ไทยแลนด์ 2015 และตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน โดยมี นางธารทิพย์ เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นผู้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558