คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์