โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย คุณกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560